+40 358630043 clienti@aosom.ro
Livrare in
Romania
Alege locatia de livrare
Optiunile si termenul de livrare pot varia in functie de locatie
+ Adauga o adresa noua
Adauga codul postal
Livrarea la
Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate a site-ului www.aosom.ro ex G.D.P.R. n.2016 / 679
Aceste informatii descriu politica de confidentialitate a site-ului www.aosom.ro, cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care interactioneaza cu serviciile web ale site-ului accesibile prin internet si la actiunea cookie-urilor instalate de site-ul insusi. Informatiile au fost redactate in conformitate cu prevederile GDPR 2016/679, ale Recomandarii nr. 2/2001 al Grupului de lucru in conformitate cu art. 29 si Dispozitia generala a Garantului de confidentialitate privind cookie-urile din 8 mai 2014, nr. 229, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitate, pentru a informa utilizatorul care se conecteaza la pagina web cu privire la metodele, calendarul si procedurile adoptate pentru prelucrarea datelor sale personale.
Urmatoarele se aplica numai site-ului web www.aosom.ro; Data Controler nu este in niciun fel responsabil pentru datele introduse si cookie-urile instalate de alte site-uri care pot fi consultate prin link-uri.
Informatii despre controlerul de date
Controlorul de date cu caracter personal colectat pe acest site este compania AOSOM Italy srl, cu sediul in Strada Milanofiori Centrul Direzionale Strada 1 Palazzo F1; pentru a exercita toate drepturile prevazute de legislatie si specificate mai jos, puteti contacta Controlorul de date la sediul central, prin pec la adresa aosomitaly@legalmail.it sau prin e-mail la clienti@aosom.ro. .
Natura si tipul datelor colectate si prelucrate
AOSOM Romania colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal furnizate in mod voluntar de catre utilizator la efectuarea unei comenzi, inregistrare, solicitare de informatii, abonare la serviciul de newsletter, scrierea unei recenzii, trimiterea de comunicari prin intermediul site-ului. colectat si include numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon (fix, mobil si fax) si orice alte informatii personale optionale, cum ar fi varsta, sexul, interesele personale, detalii referitoare la comenzi si plati, cereri de returnari si, de asemenea, date referitoare la utilizarea Site-ului de catre utilizator.
Simpla navigare pe Site nu implica furnizarea de date cu caracter personal, dar colectarea acestora este necesara pentru indeplinirea comenzilor si pentru furnizarea serviciilor solicitate de utilizator.

Asa numitele date de navigare a utilizatorului, adica date a caror transmitere catre Site este implicita in functionarea sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea Site-ului si in utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Datele de navigatie sunt, de exemplu, adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conecteaza la Site si alti parametri referitoare la tipul si sistemul de operare al calculatorului utilizat de utilizator. Datele de navigatie sunt colectate si procesate exclusiv in scopuri statistice privind accesul si utilizarea Site-ului si in scopul monitorizarii functionarii corecte a Site-ului; aceste date ar putea fi utilizate, la cererea autoritatilor competente, pentru a constata orice raspundere in cazul unor infractiuni informatice impotriva Site-ului sau efectuate prin intermediul site-ului.
Scopul prelucrarii si caracterul obligatoriu al dispozitiei

AOSOM Romania prelucreaza datele pe care utilizatorul le introduce in mod spontan pe site exclusiv in scopul furnizarii serviciului solicitat. Orice scopuri suplimentare (cu titlu de exemplu si fara a se limita la scopuri de marketing sau comunicare a datelor dvs. catre companii cu care exista un parteneriat pentru scopurile lor proprii de marketing) fac obiectul unei cereri explicite si motivate si specifice, explicite, informate si optional.
Refuzul de a prelucra datele strict necesare si instrumentale in scopurile urmarite de operatiune sau serviciu, face imposibila orice tip de activitate.
Pe de alta parte, consimtamantul pentru prelucrare pentru alte scopuri este optional.
Pentru datele achizitionate de pe site-ul nostru prin instalarea cookie-urilor, va rugam sa consultati sectiunea specifica (“Politica privind cookie-urile”).

impartasirea datelor personale cu terti
Compania poate comunica Datele personale ale utilizatorului catre terti selectati, inclusiv urmatoarele:

Comunicarea catre furnizorii de servicii terti care indeplinesc functii in numele Aosom in legatura cu Site-ul sau in legatura cu furnizarea serviciilor Aosom (de exemplu, procesarea platilor cu cardul de credit, gazduirea site-urilor web, efectuarea de sondaje si cercetari piata, realizarea de analize de social media, furnizarea de servicii de e-mail marketing, furnizarea de instrumente de analiza a datelor si gestionarea comunicatiilor pentru clienti).
Metode de prelucrare, procese automate de luare a deciziilor si timpi de pastrare a datelor
Prelucrarea datelor furnizate de utilizatori se realizeaza folosind metode IT, dar prelucrarea potentiala a hartiei nu este exclusa.
in nici un caz nu sunt utilizate procesele de luare a deciziilor automatizate pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
IDatele personale care va privesc, colectate prin intermediul site-ului nostru, vor fi pastrate numai pentru timpul necesar pentru a furniza serviciul solicitat si in orice caz, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Datele colectate prin cookie-uri vor fi pastrate pentru perioada stabilita de catre fiecare cookie individual.
Comunicarea, diseminarea si transferul de date catre tari terte din afara E.U. sau organizatii internationale
Fara consimtamant specific si optional, datele utilizatorului nu vor fi dezvaluite sau dezvaluite catre terti, in alte scopuri decat cele care sunt legale sau autorizate in mod expres.
Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi transferate catre tari terte din afara UE sau organizatii internationale.
Drepturile partii interesate si reclamatie la Garantul de confidentialitate
Utilizatorul are dreptul de a solicita accesul la datele care il privesc in orice moment, modificarea, integrarea sau anularea acestora, limitarea sau opozitia la prelucrarea acestora, precum si portabilitatea datelor mentionate la un alt operator de date.
Vom raspunde in scris in termen de 30 de zile. De asemenea, utilizatorul poate revoca, in orice moment, acordurile date pe acest site, contactand una dintre adresele indicate in paragraful “Informatii despre controlorul de date”. De asemenea, este posibil, pentru utilizator, sa depuna o reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere, unde considera ca datele furnizate au fost prelucrate ilegal.
Drepturile partii interesate
Partea interesata se poate afirma oricand, contactand operatorul de date, trimitand un e-mail la clienti@aosom.ro drepturile la care se face referire la art. 7 din Decretul legislativ 30 iunie 2003 n. 196, care este raportat mai jos.

Art. 7- Decretul legislativ 196/2003
1. Partea interesata are dreptul sa obtina confirmarea existentei sau nu a datelor cu caracter personal care il privesc, chiar daca nu au fost inca inregistrate, si comunicarea acestora intr-o forma inteligibila.

2. Partea interesata are dreptul sa obtina indicatia:
a) originea datelor cu caracter personal;0
b) a scopurilor si metodelor de prelucrare;
c) a logicii aplicate in cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) identitatea proprietarului, managerului si a reprezentantului desemnat in conformitate cu articolul 5 alineatul (2);
e) subiectii sau categoriile de subiecti carora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea in calitate de reprezentant numit in stat, manageri sau agenti.

3. Partea interesata are dreptul sa obtina:
a) actualizarea, rectificarea sau, daca este interesat, integrarea datelor;
b) anularea, transformarea intr-o forma anonima sau blocarea datelor prelucrate cu incalcarea legii, inclusiv a celor care nu trebuie sa fie pastrate in scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;
c) atestarea ca operatiunile mentionate la literele a) si b) au fost aduse la cunostinta, de asemenea, in ceea ce priveste continutul acestora, a celor carora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu exceptia cazului in care aceasta implinire este se dovedeste imposibil sau implica utilizarea mijloacelor care sunt vadit disproportionate de dreptul protejat.

4. Partea interesata are dreptul de a obiecta, total sau partial:
a) din motive legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care il privesc, chiar daca sunt pertinente pentru scopul colectarii;
b) la prelucrarea datelor cu caracter personal care il privesc in scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vanzare directa sau pentru efectuarea de cercetari de piata sau comunicare comerciala.