Căutări recente

  Transport gratuit

  La toate produsele

  Descarca aplicatia Aosom Shopping
  App Aosom: Descarca si primeste 10% EXTRA-reducere
  0
  Coșul meu
  Subtotal de coș:
  Arată coșul
  Politica de confidențialitate a site-ului www.aosom.ro ex G.D.P.R. n.2016 / 679
  Aceste informații descriu politica de confidențialitate a site-ului www.aosom.ro, cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care interacționează cu serviciile web ale site-ului accesibile prin internet și la acțiunea cookie-urilor instalate de site-ul însuși. Informațiile au fost redactate în conformitate cu prevederile GDPR 2016/679, ale Recomandării nr. 2/2001 al Grupului de lucru în conformitate cu art. 29 și Dispoziția generală a Garantului de confidențialitate privind cookie-urile din 8 mai 2014, nr. 229, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitate, pentru a informa utilizatorul care se conectează la pagina web cu privire la metodele, calendarul și procedurile adoptate pentru prelucrarea datelor sale personale.
  Următoarele se aplică numai site-ului web www.aosom.ro; Data Controler nu este în niciun fel responsabil pentru datele introduse și cookie-urile instalate de alte site-uri care pot fi consultate prin link-uri.
  Informații despre controlerul de date
  Controlorul de date cu caracter personal colectat pe acest site este compania AOSOM Italy srl, cu sediul în Strada Milanofiori Centrul Direzionale Strada 1 Palazzo F1; pentru a exercita toate drepturile prevăzute de legislație și specificate mai jos, puteți contacta Controlorul de date la sediul central, prin pec la adresa aosomitaly@legalmail.it sau prin e-mail la clienti@aosom.ro. .
  Natura și tipul datelor colectate și prelucrate
  AOSOM Romania colectează și prelucrează date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către utilizator la efectuarea unei comenzi, înregistrare, solicitare de informații, abonare la serviciul de newsletter, scrierea unei recenzii, trimiterea de comunicări prin intermediul site-ului. colectat și include numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon (fix, mobil și fax) și orice alte informații personale opționale, cum ar fi vârsta, sexul, interesele personale, detalii referitoare la comenzi și plăți, cereri de returnări și, de asemenea, date referitoare la utilizarea Site-ului de către utilizator.
  Simpla navigare pe Site nu implică furnizarea de date cu caracter personal, dar colectarea acestora este necesară pentru îndeplinirea comenzilor și pentru furnizarea serviciilor solicitate de utilizator.

  Asa numitele date de navigare a utilizatorului, adică date a căror transmitere către Site este implicită în funcționarea sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea Site-ului și în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Datele de navigație sunt, de exemplu, adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la Site și alți parametri referitoare la tipul și sistemul de operare al calculatorului utilizat de utilizator. Datele de navigație sunt colectate și procesate exclusiv în scopuri statistice privind accesul și utilizarea Site-ului și în scopul monitorizării funcționării corecte a Site-ului; aceste date ar putea fi utilizate, la cererea autorităților competente, pentru a constata orice răspundere în cazul unor infracțiuni informatice împotriva Site-ului sau efectuate prin intermediul site-ului.
  Scopul prelucrării și caracterul obligatoriu al dispoziției

  AOSOM Romania prelucrează datele pe care utilizatorul le introduce în mod spontan pe site exclusiv în scopul furnizării serviciului solicitat. Orice scopuri suplimentare (cu titlu de exemplu și fără a se limita la scopuri de marketing sau comunicare a datelor dvs. către companii cu care există un parteneriat pentru scopurile lor proprii de marketing) fac obiectul unei cereri explicite și motivate și specifice, explicite, informate și opțional.
  Refuzul de a prelucra datele strict necesare și instrumentale în scopurile urmărite de operațiune sau serviciu, face imposibilă orice tip de activitate.
  Pe de altă parte, consimțământul pentru prelucrare pentru alte scopuri este opțional.
  Pentru datele achiziționate de pe site-ul nostru prin instalarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați secțiunea specifică („Politica privind cookie-urile”).

  Împărtășirea datelor personale cu terți
  Compania poate comunica Datele personale ale utilizatorului către terți selectați, inclusiv următoarele:

  Comunicarea către furnizorii de servicii terți care îndeplinesc funcții în numele Aosom în legătură cu Site-ul sau în legătură cu furnizarea serviciilor Aosom (de exemplu, procesarea plăților cu cardul de credit, găzduirea site-urilor web, efectuarea de sondaje și cercetări piață, realizarea de analize de social media, furnizarea de servicii de e-mail marketing, furnizarea de instrumente de analiză a datelor și gestionarea comunicațiilor pentru clienți).
  Metode de prelucrare, procese automate de luare a deciziilor și timpi de păstrare a datelor
  Prelucrarea datelor furnizate de utilizatori se realizează folosind metode IT, dar prelucrarea potențială a hârtiei nu este exclusă.
  În nici un caz nu sunt utilizate procesele de luare a deciziilor automatizate pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
  IDatele personale care vă privesc, colectate prin intermediul site-ului nostru, vor fi păstrate numai pentru timpul necesar pentru a furniza serviciul solicitat și în orice caz, în conformitate cu legislația în vigoare.
  Datele colectate prin cookie-uri vor fi păstrate pentru perioada stabilită de către fiecare cookie individual.
  Comunicarea, diseminarea și transferul de date către țări terțe din afara E.U. sau organizații internaționale
  Fără consimțământ specific și opțional, datele utilizatorului nu vor fi dezvăluite sau dezvăluite către terți, în alte scopuri decât cele care sunt legale sau autorizate în mod expres.
  Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi transferate către țări terțe din afara UE sau organizații internaționale.
  Drepturile părții interesate și reclamație la Garantul de confidențialitate
  Utilizatorul are dreptul de a solicita accesul la datele care îl privesc în orice moment, modificarea, integrarea sau anularea acestora, limitarea sau opoziția la prelucrarea acestora, precum și portabilitatea datelor menționate la un alt operator de date.
  Vom răspunde în scris în termen de 30 de zile. De asemenea, utilizatorul poate revoca, în orice moment, acordurile date pe acest site, contactând una dintre adresele indicate în paragraful „Informații despre controlorul de date”. De asemenea, este posibil, pentru utilizator, să depună o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere, unde consideră că datele furnizate au fost prelucrate ilegal.
  Drepturile părții interesate
  Partea interesată se poate afirma oricând, contactând operatorul de date, trimițând un e-mail la clienti@aosom.ro drepturile la care se face referire la art. 7 din Decretul legislativ 30 iunie 2003 n. 196, care este raportat mai jos.

  Art. 7- Decretul legislativ 196/2003
  1. Partea interesată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă.

  2. Partea interesată are dreptul să obțină indicația:
  a) originea datelor cu caracter personal;0
  b) a scopurilor și metodelor de prelucrare;
  c) a logicii aplicate în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
  d) identitatea proprietarului, managerului și a reprezentantului desemnat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);
  e) subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentant numit în stat, manageri sau agenți.

  3. Partea interesată are dreptul să obțină:
  a) actualizarea, rectificarea sau, dacă este interesat, integrarea datelor;
  b) anularea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor care nu trebuie să fie păstrate în scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;
  c) atestarea că operațiunile menționate la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, de asemenea, în ceea ce privește conținutul acestora, a celor cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care această împlinire este se dovedește imposibil sau implică utilizarea mijloacelor care sunt vădit disproporționate de dreptul protejat.

  4. Partea interesată are dreptul de a obiecta, total sau parțial:
  a) din motive legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă sunt pertinente pentru scopul colectării;
  b) la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau comunicare comercială.
  Informații despre cookie
  Cu acest document, în temeiul art. 13 și 122 din Decretul legislativ 196/2003 („codul de confidențialitate”), precum și pe baza prevederilor dispozițiilor generale ale Garantului de confidențialitate din 8 mai 2014, Aosom, controlorul de date, furnizează utilizatorilor site-ului web www.aosom.ro unele informații referitoare la cookie-urile utilizate sau autorizate să fie instalate.
  Ce sunt Cookie-urile
  Un cookie este un fișier mic care solicită permisiunea să fie plasat pe hard disk-ul computerului utilizatorului atunci când accesează un site web. Odată ce această permisiune este acordată, fișierul este adăugat și cookie-ul ajută la analizarea traficului web sau vă permite să știți când vizitați un anumit site. Cookie-urile permit aplicațiilor web să răspundă utilizatorului ca persoană fizică. Aplicația web își poate adapta operațiunile la nevoile și gusturile utilizatorului, prin colectarea și stocarea informațiilor despre preferințele sale. În timpul navigării, utilizatorul poate primi, de asemenea, cookie-uri de pe diferite site-uri de pe terminalul său (așa-numitele cookie-uri „terțe părți”), setate direct de către administratorii site-urilor respective și utilizate în scopurile și în modul definite de aceștia.

  În general, cookie-urile ne ajută să oferim un site mai bun, permițându-ne să monitorizăm ce pagini găsiți utile și pe care nu le aveți. Un modul cookie nu ne oferă în niciun caz acces la computerul dvs. sau la orice informații despre dvs., în afară de datele pe care ați ales să le transmiteți. Puteți alege să acceptați sau să refuzați cookie-urile. Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile, dar de obicei puteți modifica setările browserului pentru a refuza cookie-urile, dacă doriți. Acest lucru vă poate împiedica să profitați din plin de site-ul web.
  Tipuri de cookie-uri utilizate
  Site-ul utilizează cookie-uri tehnice pentru a asigura și a facilita navigarea și utilizarea site-ului și pentru a colecta informații, sub formă agregată, cu privire la vizitele site-ului. Cookie-uri terțe sunt de asemenea utilizate în scopuri de profilare.
  A. Cookie-uri tehnice
  Acestea sunt cookie-uri care sunt utilizate pentru a naviga sau a furniza un serviciu solicitat de utilizator. Nu sunt utilizate în alte scopuri și sunt în mod normal instalate direct de către proprietarul site-ului.

  Pentru instalarea cookie-urilor tehnice, nu este necesar acordul prealabil al utilizatorilor, în timp ce obligația de a furniza informații în conformitate cu art. 13 din Cod privind protecția datelor cu caracter personal, pe care administratorul site-ului, dacă folosește numai astfel de dispozitive, le poate oferi în modul pe care îl consideră cel mai potrivit.
  B. Cookie-uri de profilare
  Acestea sunt cookie-uri utilizate pentru a urmări navigația utilizatorului în rețea și pentru a crea profiluri pe gusturile, obiceiurile, alegerile etc. Cu aceste cookie-uri, mesajele publicitare pot fi transmise terminalului utilizatorului, în conformitate cu preferințele deja exprimate de același utilizator în timp ce navighează online. Aceste informații ar putea fi asociate cu detaliile utilizatorului, cum ar fi adresa IP, domeniul sau browserul; cu toate acestea, acestea sunt analizate împreună cu informațiile altor persoane, pentru a nu identifica un anumit utilizator în raport cu celălalt.
  C. Cookie-uri de profil pentru terți
  Cookie-urile de urmărire terță parte pot fi trimise pe dispozitivul utilizatorului de pe site-urile web ale partenerilor noștri. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a determina când partenerii redirecționează un utilizator către site-ul nostru web și dacă utilizatorul în cauză procedează la achiziționarea unui produs Aosom. Informațiile ar putea fi distribuite anonim partenerilor noștri, pentru a nu identifica un anumit utilizator în raport cu celălalt.

  Mai mult, aceste informații sunt furnizate în conformitate cu obligațiile noastre contractuale față de parteneri pentru a-i ajuta să îmbunătățească eficacitatea site-urilor lor.

  1. Google Analytics
  Site-ul utilizează Google Analytics în scopuri statistice simple.
  Acesta este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”) care utilizează cookie-uri, care sunt stocate pe computerul utilizatorului pentru a permite analiza statistică în formă agregată cu privire la utilizarea site-ului web vizitat. Google poate utiliza Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza reclame ale propriei rețele de publicitate.
  Pentru mai multe informații, consultați informațiile Google https://www.google.it/policies/privacy/partners/
  Denumirea cookie-ului folosit: _ga
  Tip de cookie: Cookie public/ vizitatori (număr de vizitatori, prezență)

  2. Butoane și widget-uri
  Butoanele sociale sunt acele „butoane” particulare de pe Site care prezintă pictogramele rețelelor sociale (de exemplu Facebook și Twitter) și permit utilizatorilor care navighează să interacționeze direct cu platformele sociale cu un „clic”.
  Butoanele de socializare utilizate de site sunt link-uri care se referă la conturile proprietarului de pe rețelele de socializare. Prin urmare, cookie-urile terțe părți nu sunt instalate prin utilizarea acestor butoane.
   
  3. Criteo
  Criteo colectează informații despre preferințele utilizatorilor în scopuri publicitare comportamentale. Date personale colectate: Cookie-uri. Puteți dezactiva cookie-urile Criteo făcând clic pe caseta corespunzătoare disponibilă la următorul link link
   
  4. Remarketing AdWords (Google)
  AdWords Remarketing este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală furnizat de Google Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate AdWords și Cookie-ul Doubleclick. 
  Date personale colectate: Cookie-uri și date despre utilizare. 
  Locul procesării: SUA- Politica de confidențialitate - Renunțare 
   
  5. Publicitate personalizată Facebook (Facebook, Inc.)
  Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și de țintire comportamentală furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook. 
  Date personale colectate: Cookie-uri și e-mail. 
  Locul procesării: SUA - Politica de confidențialitate - Renunțare 
   
  6. Lucky Orange
  Lucky Orange înregistrează comportamentul utilizatorului pe site. În acest fel, putem gestiona site-ul și conținutul editorial pentru a răspunde mai bine preferințelor și nevoilor utilizatorilor noștri.
   
   
  7. Awin
   
  Dezactivarea cookie-urilor
  Utilizatorul poate bloca sau limita primirea cookie-urilor prin opțiunile browserului său.

  Pe Internet Explorer, faceți clic pe articolul „Instrumente” din bara de meniuri și apoi pe sub-elementul „Opțiuni Internet”. În final, accesați setările din fila „Confidențialitate” pentru a schimba preferințele cookie-urilor.

  Pe Firefox, faceți clic pe articolul „Instrumente” din bara de meniuri și apoi pe sub-elementul „Opțiuni”. În final, accesați setările „Confidențialitate” pentru a schimba preferințele cookie-urilor.

  Pe Chrome, tastați "chrome: // setări / conținut" în bara de adrese (fără ghilimele) și schimbați setările cookie după cum doriți.

  Pe Safari, selectați „Preferințe” și apoi alegeți „Confidențialitate”. În secțiunea Blocare cookie, specificați modul în care Safari trebuie să accepte cookie-urile de pe site-urile web.

  Dacă utilizați Safari pe dispozitive portabile, precum iPhone și iPad, este necesar să acționați în acest fel: accesați elementul „setări” al dispozitivului și apoi găsiți „Safari” în meniul din stânga. De aici, în secțiunea „Confidențialitate și securitate”, va fi posibil să gestionați opțiunile pe cookie-uri.

  Pentru a dezactiva cookie-urile de la servicii externe, este necesar să acționați pe setările lor:

  Servizi di Google http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it

  Facebook https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter

  Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
  Reduceri